Kimlik Bildirme Sistemi

1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanununa göre otel, motel ve tatil köyleri ile 30 yatak üzerinde kapasitesi olan özel veya resmi konaklama yerleri ve yatarak tedavi uygulayan özel sağlık müesseselerinin kayıtlarının bilgisayar ortamında tutulması, İnternet aracılığı ile Genel Kolluk Kuvvetlerine aktarılan bu bilgilerin GBT ve Aranan Araçlar Projesinden sorgulamasının yapılarak ilgili Emniyet Müdürlüğüne Polnet üzerinden bilgi verilmesine ilişkin hazırlanan GEÇİCİ İKAMET YERLERİ KİMLİK BİLDİRME PROJESİ 17.01.2005 tarihinde polis sorumluluk bölgesindeki tesislerde uygulamaya geçmiştir. Proje kapsamında bulunan tüm tesisler bu tarihten itibaren konaklama listelerini internet üzerinden Emniyet Genel Müdürlüğüne göndermeleri gerekmektedir. Gerekli Donanım ve yazılım ihtiyaçlarını temin etmeyen tesislere belirtilen tarihten itibaren kanunda belirtilen idari para cezası uygulanacak olup tekrarı halinde işletme ruhsatları iptal edilecektir… TESİSLERİN İHTİYAÇ DUYDUKLARI DONANIM VE YAZILIM Proje kapsamında Yasa kapsamındaki tüm Geçici İkamet Yerlerinin detayları aşağıda tanımlanan bazı yazılım ve donanımları temin etmesi gerekmektedir. Bu kapsamda Geçici İkamet Yerlerinin, kendi imkanları ile Bilgisayar Yazıcı İnternet Bağlantısı Tesis Otomasyon Programı temin etmesi gerekmektedir. 1- Genel İlkeler : Halihazırda yukarıdaki donanım ve yazılımlara sahip olan tesislerin yeniden bunları almaları gerek olmayıp, bunlara sahip olmayanların ise herhangi bir firmadan ve herhangi bir marka ve model sınırı olmaksızın almaları gerekmektedir. Bu yönüyle GİYKİMBİL Projesi tamamen serbest bir ticari ortam yaratmaktadır. 2- Bilgisayar : İnternet bağlantısı yapabilecek ve standartlara uygun Tesis Otomasyon Programı çalıştırabilecek herhangi bir marka, model ve konfigürasyona sahip bilgisayar yeterli olacaktır. “Gönderme Yazılımı” java platformunda hazırlandığı için, işletim sistemi kısıtlaması bulunmamakta olup, microsoft windows veya Linux kullanılabilir. 3- İnternet Bağlantısı : Herhangi bir isp (internet servis sağlayıcı) üzerinden herhangi bir internet bağlantısı projeye katılım için yeterlidir. Dial up, lised-line, gprs veya firma bağımlılığı yoktur. 4- Tesis Otomasyon Programı : İlgili uygulama yönetmeliğinde tanımlanan iş ve fonksiyonları yürütebilecek, GİYKİMBİL XML standardını destekleyen her hangi bir yazılım olabilir. Firma veya ürün sınırlaması yoktur. Halihazırda Tesis Otomasyon Programı kullanan tesislerin kullandıkları programa, kayıtları bu XML standardında çıktı verecek küçük bir ek modül hazırlatmaları gerekmektedir. Bunun için otomasyon programını aldıkları firmaya müracaat etmeleri gerekmektedir. Yeni bir Tesis Otomasyon Programı alacaklar için ise, EGM tarafından ilan edilen GİYKİMBİL XML standardını destekleyen program almaları gereklidir.

Çalışma Türleri

Özellikler

Kimlik Bilgisi Arşivi Bilgi Gönderim
İl-İlçe Web Servisi Gönderim Saati Düzenleme